Valgusfoor

Milleks on valgusfoor vajalik?
Mis värvi valgusfoori tuli lubab jalakäijal teed ületada?


K

RValgusfooriga sõidutee ületamise kohta nimetatakse reguleeritud ülekäigurajaks.
Sõiduteed tohib ületada ainult rohelise foori tule ajal. Punase ja kollase tulega sõiduteele astuda EI TOHI.