Sõidutee

Mis on sõidutee?
Miks ei tohi mängida sõiduteel ja sõidutee ääres?


K

R

Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid (bussid, autod, mootorrattad). Jalakäija jaoks on kõnnitee. Liikluses tuleb olla tähelepanelik.
Mängides sõiduteel või kõnniteel sead ohtu iseenda ja teised liiklejad.