Ohud liikluses talvel

Millised ohud on talvisel tänaval?
Miks on vaja talvel sõiduteed ületades olla eriti ettevaatlik?
Miks ei tohi kelguga või suuskadega mäest alla lasta sõidutee ääres?
K


R

Talvel on teed libedad. Autodel on vaja peatumiseks pikemat maad. Sõiduteed võib ületada alles siis, kui kõik autod on peatunud.
Suuskadega või kelguga sõidutee ääres mäest alla lasta on väga ohtlik, võid sõita otse autodele ette.