​Liiklemine maanteel

Miks peab jalakäija käima maanteel vasakul teepeenral?
Kus tohib ületada sõiduteed maanteel, kus "sebrasid" ei ole?

K

R

Maanteel tuleb käia vasakpoolsel teepeenral​​, siis on auto kaugelt näha.
Sõiduteed tuleb ületada kohas, kus on tee mõlemas suunas hästi nähtav.
Enne sõiduteele astumist tuleb veenduda, et autosid ei tule