LIIKLUSÕPIK

Oleme Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 1.b klassi õpilased ja õpetaja Ene Moppel.
1b_kaks.jpg
Koos tegime liiklusõpiku.
Iga laps joonistas liiklusteemalise pildi ja
mõtles küsimused pildi kohta.
Abiks olid meile "Liiklusaabits" ja veebileht www.lll.ee